μεστώνω

Μεταφράσεις

μεστώνω

mature, ripen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close