μετάγγιση

Μεταφράσεις

μετάγγιση

transfusiontransfusionنَقْلُ الدَّمtransfuzetransfusionTransfusiontransfusiónverensiirtotransfuzijatrasfusione輸血수혈transfusieblodoverføringtransfuzjatransfusãoпереливаниеtransfusionการถ่ายเลือดkan aktarımısự truyền máu输血輸血עירוי (me'taŋɟisi)
ουσιαστικό θηλυκό
ιατρική η παροχή αίματος σε ασθενή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close