μετάγγιση αίματος

Μεταφράσεις

μετάγγιση αίματος

نَقْلُ الدَّم

μετάγγιση αίματος

transfuze krve

μετάγγιση αίματος

blodtransfusion

μετάγγιση αίματος

Bluttransfusion

μετάγγιση αίματος

blood transfusion

μετάγγιση αίματος

transfusión de sangre

μετάγγιση αίματος

verensiirto

μετάγγιση αίματος

transfusion sanguine

μετάγγιση αίματος

transfuzija

μετάγγιση αίματος

trasfusione di sangue

μετάγγιση αίματος

輸血

μετάγγιση αίματος

수혈

μετάγγιση αίματος

bloedtransfusie

μετάγγιση αίματος

blodoverføring

μετάγγιση αίματος

przetoczenie krwi

μετάγγιση αίματος

transfusão de sangue

μετάγγιση αίματος

переливание крови

μετάγγιση αίματος

blodtransfusion

μετάγγιση αίματος

การถ่ายเลือด

μετάγγιση αίματος

kan nakli

μετάγγιση αίματος

truyền máu

μετάγγιση αίματος

输血
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close