μετάθεση

Μεταφράσεις

μετάθεση

removal, transfer (me'taθesi)
ουσιαστικό θηλυκό
(για υπάλληλο) αλλαγή υπηρεσίας παίρνω μετάθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close