μετάλλαξη

Μεταφράσεις

μετάλλαξη

transmutation, mutation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close