μετάλλευμα

Μεταφράσεις

μετάλλευμα

ore, mineral
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close