μετάνοια

Μεταφράσεις

μετάνοια

repentance회개忏悔arrependimento懺悔pentimentoالتوبةpokáníångerpokuta (me'tania)
ουσιαστικό θηλυκό
αναγνώριση ενοχής δάκρυα μετάνοιας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close