μεταβάλλω

Μεταφράσεις

μεταβάλλω

alter, transformלשנותalterarmodifier改變промени改变zmianyändernизменитьændre변경wijzigen (meta'valo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω άλλη μορφή σε κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close