μεταβλητή

Μεταφράσεις

μεταβλητή

variable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close