μεταγενέστερος

Μεταφράσεις

μεταγενέστερος

(metaʝe'nesteros) αρσενικό

μεταγενέστερη

(metaʝe'nesteri) θηλυκό

μεταγενέστερο

subsequent下游a vallenedströmsالمصبвниз по течениюבמורד הזרםdownstreamen aval下游navazující (metaʝe'nestero) ουδέτερο
επίθετο
που ακολουθεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close