μεταδίδομαι

Μεταφράσεις

μεταδίδομαι

(meta'ðiðome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close