μεταδίδω

Μεταφράσεις

μεταδίδω

broadcast, transmit, impart, conveytransmettrepřenášettrasmetteretransmitirtoimitettavaübertragen전송transmitir (meta'ðiðo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. κολλάω μεταδίδω μικρόβια
2. κάνω γνωστό μεταδίδω πληροφορίες μεταδίδω τις γνώσεις μου
3. μεταφέρω σώμα που μεταδίδει ηλεκτρισμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close