μεταθετικός

Μεταφράσεις

μεταθετικός

commutative

μεταθετικός

commutatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close