μετακεντρικός

Μεταφράσεις

μετακεντρικός

metacentric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close