μετακινούμαι

Μεταφράσεις

μετακινούμαι

(metaci'nume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close