μετακινώ

Μεταφράσεις

μετακινώ

shift, move, transferdéplacer (metaci'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αλλάζω κτ θέση μετακινώ ένα έπιπλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close