μεταλλείο

Μεταφράσεις

μεταλλείο

mine (meta'lio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το ορυχείο μετάλλων ή ορυκτών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close