μεταλλοειδής

Μεταφράσεις

μεταλλοειδής

metalloid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close