μεταλλοφόρος

Μεταφράσεις

μεταλλοφόρος

metalliferous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close