μεταμορφώνομαι

Μεταφράσεις

μεταμορφώνομαι

aliformiĝise métamorphoser, se transformer (metamor'fonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close