μεταμορφώνω

Μεταφράσεις

μεταμορφώνω

transform, metamorphosetransformerيُحَوِّلُpřetvořitomdanneumwandelntransformarmuuttuapromijenititrasformare変容させる변형시키다transformerenforvandleprzekształcićtransformarтрансформироватьförvandlaทำให้เปลี่ยนแปลงdönüştürmekbiến đổi转换 (metamor'fono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αλλάζω μορφή σε κπ ή κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close