μεταμφίεση

Μεταφράσεις

μεταμφίεση

disguise変装forklædning변장伪装Disguise偽裝 (metam'fiesi)
ουσιαστικό θηλυκό
αλλαγή εμφάνισης κυρίως τις απόκριες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close