μεταξύ σφύρας και άκμονος

Αναζητήσεις σχετικές με μεταξύ σφύρας και άκμονος: άκμονας, αμόνι
Μεταφράσεις

μεταξύ σφύρας και άκμονος

between a rock and a hard place

μεταξύ σφύρας και άκμονος

entre le marteau et l'enclume
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close