μεταπείθω

Μεταφράσεις

μεταπείθω

dissuade (meta'piθo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να αλλάξει γνώμη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close