μεταπολεμικός

(προωθήθηκε από μεταπολεμικό)
Μεταφράσεις

μεταπολεμικός

(metapolemi'kos) αρσενικό

μεταπολεμική

(metapolemi'ci) θηλυκό

μεταπολεμικό

pós-guerraNachkriegszeitnaoorlogse戰後poválečné战后 (metapolemi'ko) ουδέτερο
επίθετο
που συμβαίνει μετά από πόλεμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close