μεταρρυθμίζω

Μεταφράσεις

μεταρρυθμίζω

reform
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close