μετασεισμός

Μεταφράσεις

μετασεισμός

aftershock
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close