μετασχηματίζω

Μεταφράσεις

μετασχηματίζω

transform

μετασχηματίζω

transformer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close