μετατοπίζω

Μεταφράσεις

μετατοπίζω

shift (metato'pizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μεταθέτω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close