μετατρέψιμος

Μεταφράσεις

μετατρέψιμος

convertible
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close