μετατρεπόμενος

Μεταφράσεις

μετατρεπόμενος

قَابِل لِلتَحْوِيل

μετατρεπόμενος

konvertibilní

μετατρεπόμενος

konvertibel

μετατρεπόμενος

verwandelbar

μετατρεπόμενος

convertible

μετατρεπόμενος

convertible

μετατρεπόμενος

muunnettava

μετατρεπόμενος

convertible

μετατρεπόμενος

konvertibilan

μετατρεπόμενος

convertibile

μετατρεπόμενος

変えられる

μετατρεπόμενος

바꿀 수 있는

μετατρεπόμενος

converteerbaar

μετατρεπόμενος

konvertibel

μετατρεπόμενος

zamienny

μετατρεπόμενος

conversível

μετατρεπόμενος

конвертируемый

μετατρεπόμενος

som kan omvandlas

μετατρεπόμενος

สามารถเปลี่ยนแปลงได้

μετατρεπόμενος

değiştirilebilir

μετατρεπόμενος

có thể đổi được

μετατρεπόμενος

可兑换的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close