μετατροπή

Μεταφράσεις

μετατροπή

conversion, modification, changeแปลง轉換转换 (metatro'pi)
ουσιαστικό θηλυκό
μεταβολή
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close