μεταφέρομαι

Μεταφράσεις

μεταφέρομαι

(meta'ferome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close