μεταφέρω νωρίτερα

Μεταφράσεις

μεταφέρω νωρίτερα

يُقَرِّبُ

μεταφέρω νωρίτερα

posunout

μεταφέρω νωρίτερα

flytte frem

μεταφέρω νωρίτερα

vorziehen

μεταφέρω νωρίτερα

move forward

μεταφέρω νωρίτερα

adelantar

μεταφέρω νωρίτερα

siirtyä eteenpäin

μεταφέρω νωρίτερα

avancer

μεταφέρω νωρίτερα

pomaknuti unaprijed

μεταφέρω νωρίτερα

avanzare

μεταφέρω νωρίτερα

前へ進む

μεταφέρω νωρίτερα

앞당기다

μεταφέρω νωρίτερα

vooruit bewegen

μεταφέρω νωρίτερα

flytte framover

μεταφέρω νωρίτερα

ruszyć naprzód

μεταφέρω νωρίτερα

avançar

μεταφέρω νωρίτερα

flytta framåt

μεταφέρω νωρίτερα

เลื่อนเวลาขึ้น

μεταφέρω νωρίτερα

ileri gitmek

μεταφέρω νωρίτερα

chuyển lên sớm

μεταφέρω νωρίτερα

前进
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close