μεταφράσιμος

Μεταφράσεις

μεταφράσιμος

translatable

μεταφράσιμος

traduisible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close