μετουσιώνω

Μεταφράσεις

μετουσιώνω

transform, transubstantiate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close