μετρήσιμος

Μεταφράσεις

μετρήσιμος

measurable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close