μετριάζω

Μεταφράσεις

μετριάζω

moderate, temper (metri'azo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μειώνω μετριάζω τον πόνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close