μετριότητα

Μεταφράσεις

μετριότητα

mediocritymediocritàmédiocritémediocridade平庸mediocridad평범Mittelmäßigkeitmiddelmådighedmiddelmatigheid平庸 (metri'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
μέτριο αποτέλεσμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close