μετριόφρονας

Μεταφράσεις

μετριόφρονας

bescheiden

μετριόφρονας

modeste

μετριόφρονας

unassuming
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close