μετωνικός κύκλος

Μεταφράσεις

μετωνικός κύκλος

metonic cycle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close