μετωνυμία

Μεταφράσεις

μετωνυμία

metonymy

μετωνυμία

métonymie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close