με ακρίβεια

Μεταφράσεις

με ακρίβεια

بِدِقَّة

με ακρίβεια

přesně

με ακρίβεια

præcist

με ακρίβεια

genau

με ακρίβεια

accurately

με ακρίβεια

con exactitud

με ακρίβεια

totuudenmukaisesti

με ακρίβεια

exactement

με ακρίβεια

točno

με ακρίβεια

esattamente

με ακρίβεια

正確に

με ακρίβεια

정확하게

με ακρίβεια

nauwkeurig

με ακρίβεια

nøyaktig

με ακρίβεια

dokładnie

με ακρίβεια

exatamente

με ακρίβεια

точно

με ακρίβεια

precist

με ακρίβεια

อย่างแม่นยำ

με ακρίβεια

doğru olarak

με ακρίβεια

một cách chính xác

με ακρίβεια

准确地
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close