με ωράριο μερικής απασχόλησης

Μεταφράσεις

με ωράριο μερικής απασχόλησης

بدواما جزئي

με ωράριο μερικής απασχόλησης

na částečný úvazek

με ωράριο μερικής απασχόλησης

på deltid

με ωράριο μερικής απασχόλησης

auf Teilzeit

με ωράριο μερικής απασχόλησης

part-time

με ωράριο μερικής απασχόλησης

a medio tiempo, a tiempo parcial

με ωράριο μερικής απασχόλησης

osa-aikaisesti

με ωράριο μερικής απασχόλησης

à temps partiel

με ωράριο μερικής απασχόλησης

honorarno

με ωράριο μερικής απασχόλησης

part-time

με ωράριο μερικής απασχόλησης

パートタイムで

με ωράριο μερικής απασχόλησης

시간제로

με ωράριο μερικής απασχόλησης

parttime

με ωράριο μερικής απασχόλησης

deltid

με ωράριο μερικής απασχόλησης

na pół etatu

με ωράριο μερικής απασχόλησης

a tempo parcial, meio expediente

με ωράριο μερικής απασχόλησης

в режиме неполного рабочего дня

με ωράριο μερικής απασχόλησης

på deltid

με ωράριο μερικής απασχόλησης

นอกเวลา

με ωράριο μερικής απασχόλησης

yarım gün

με ωράριο μερικής απασχόλησης

bán thời gian

με ωράριο μερικής απασχόλησης

兼职地
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close