μηδαμινός

(προωθήθηκε από μηδαμινή)
Μεταφράσεις

μηδαμινός

(miðami'nos) αρσενικό

μηδαμινή

(miðami'ni) θηλυκό

μηδαμινό

(miðami'no) ουδέτερο
επίθετο
ελάχιστος, ασήμαντος μηδαμινό κέρδος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close