μηλιά

Μεταφράσεις

μηλιά

apple treepommiermanzanoяблоня (mi'ʎa)
ουσιαστικό θηλυκό
είδος οπωροφόρου δέντρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close