μην

Μεταφράσεις

μη (ν)

(min)
particule
1. δηλώνει απαγόρευση Μην αγγίζετε!
2. δηλώνει αποτροπή Μη θυμώνεις, σε παρακαλώ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close