μηνίσκος

Μεταφράσεις

μηνίσκος

half-moon, meniscus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close