μηριαίος

Μεταφράσεις

μηριαίος

femoral

μηριαίος

fémural
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close