μηρυκαστικός

Μεταφράσεις

μηρυκαστικός

Wiederkäuer

μηρυκαστικός

ruminant

μηρυκαστικός

märehtijä

μηρυκαστικός

ruminant

μηρυκαστικός

herkauwer

μηρυκαστικός

ruminante
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close